Permanent Doctor 0905133639
Emergency Hotline 02363 679 555

Guide

Sơ đồ tổ chức bệnh viện

Sơ đồ tổ chức bệnh viện

Sơ đồ tổ chức bệnh viện
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯƠNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯƠNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

Báo cáo tư kiểm tra ,đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018
Danh mục kỹ thuật bệnh viện ban hành

Danh mục kỹ thuật bệnh viện ban hành

DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN BAN HÀNH
Hướng dẫn đặt hẹn

Hướng dẫn đặt hẹn

HƯỚNG DẪN ĐẶT HẸN
Hướng dẫn đăng ký mua và đổi thẻ BHYT Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng

Hướng dẫn đăng ký mua và đổi thẻ BHYT Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA VÀ ĐỔI THẺ BHYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG
GIỜ THĂM BỆNH

GIỜ THĂM BỆNH

GIỜ THĂM BỆNH
Demo

Demo

Đây là dịch vụ dành riêng cho bệnh nhân có nhu cầu theo dõi khi chưa có hoặc không có chỉ định điều trị nội trú...
Phòng khám ngoại trú gia đình

Phòng khám ngoại trú gia đình

Đây là dịch vụ dành riêng cho bệnh nhân có nhu cầu theo dõi khi chưa có hoặc không có chỉ định điều trị nội trú...
Các gói khám sức khoẻ

Các gói khám sức khoẻ

Đây là dịch vụ dành riêng cho bệnh nhân có nhu cầu theo dõi khi chưa có hoặc không có chỉ định điều trị nội trú...