ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0905 030 013 / 0903 595 593

KHOA HỒI SỨC - CẤP CỨU

DƯƠNG BẢO THẠNH
Bác sĩ. Phụ trách khoa Cấp cứu
ĐĂNG XUÂN LONG
Bác sĩ Khoa Hồi Sức Cấp Cứu
LÊ TỰ TÚ
BS. Chuyên Khoa I. Khoa Hồi Sức Cấp Cứu