ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0905 030 013 / 0903 595 593

KHOA NGOẠI

Nguyễn Kim Thông
Bác Sĩ Chuyên Khoa I. Trưởng Khoa Ngoại
Nguyễn Thanh Tâm
Thạc Sĩ. Bác Sĩ Khoa Ngoại
PHẠM KIM TUẤN
Bác sĩ Chuyên khoa I. Khoa Ngoại