Permanent Doctor 0905133639
Emergency Hotline 02363 679 555

Tìm bác sĩ

Hoàn Tiến Nam
Bác Sĩ. Chuyên Khoa I - Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Trần Thị Văn
Bác Sĩ Y học cổ truyền
Nguyễn Hoàng Việt
Bác sĩ Nội Khoa
Trương Thị Kim Điệp
Bác Sĩ. Chuyên Khoa I - Bác sĩ Nội Nhi
Lê Thị Minh Nguyệt
Thạc Sĩ.Bác Sĩ, Chuyên Khoa Nhi
Lê Quang Huy
Bác Sĩ. Chuyên Khoa I. Nội Khoa
Tôn Thất Việt Hùng
Bác Sĩ. Chuyên Khoa I. Nội Khoa - Phụ trách phòng khám và điều trị khu khám Quốc tế
Mai Tiến Dũng
Bác Sĩ. Chuyên Khoa I - Chuẩn đoán hình ảnh
Lê Xuân Túy
Phụ trách chuyên môn Bệnh viện
Nguyễn Thị Thanh Oanh
Bác Sĩ. Chuyên Khoa I. Nội & Nhi Khoa - Trưởng Khoa Khám Bệnh - Cấp Cứu
Lê Quý Hồng Phát
Bác Sĩ. Thạc Sĩ Da Liễu
Nguyễn Kim Duy
Bác Sĩ. Chuyên Khoa I. Gây mê hồi sức
Nguyễn Thị Duy
Bác Sĩ. Chuyên Khoa I. Phục Hồi Chức Năng
Ngô Văn Hoa
Bác Sĩ Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Trưởng Khoa
Huỳnh Vĩ Thắng
Bác Sĩ. Thạc Sĩ Chuẩn Đoán Hình Ảnh
Tô Viết Thuấn
Bác Sĩ. Tiến Sĩ Y Học Nội Khoa